Ruim een jaar na het begin van de corona-epidemie wordt vandaag de 10.000ste covidpatiënt opgenomen op een intensivecareafdeling van een Nederlands ziekenhuis. Dat meldt de stichting NICE, die samen met de afdeling klinische informatiekunde van het Amsterdam UMC de gegevens van de IC’s verzamelt en analyseert.

De stichting spreekt van “een trieste mijlpaal”. Tot op heden zijn 2725 van deze patiënten overleden op de IC. Het gemiddelde sterftepercentage is zo’n 30 procent. Ter vergelijking: op de verpleegafdelingen was dat in januari en februari 15,5 procent. Dat is weer iets hoger dan in het najaar.

Momenteel neemt de druk op de ziekenhuizen weer toe; gemiddeld zijn er nu volgens NICE 55 IC-opnames per dag. Vorige week werd besloten het aantal IC-bedden op te hogen, van 1350 naar 1450. “Het is deze pandemie pijnlijk duidelijk geworden dat IC-zorg een schaars goed is”, zegt de voorzitter van de stichting NICE, intensivist Dave Dongelmans van het Amsterdam UMC.

Ligduur steeds korter

De covidpatiënten maken zeker niet het grootste deel van de IC-opnames uit; dat zijn er in een gemiddeld jaar tussen de 75.000 en 80.000. Belangrijk verschil is wel dat de ligduur bij covid aanzienlijk langer is. Waar een ‘normale’ patiënt gemiddeld 2,5 dagen in een IC-bed ligt, was dat bij de mensen die waren getroffen door corona aanvankelijk bijna 21 dagen. Inmiddels is dat teruggebracht tot 16,6 dagen en mogelijk daalt het nog verder naar 15,6 in de eerste twee maanden van dit jaar.

2021-03-30 15:00:14

Aangeboden door: nos.nl