Verschil tussen ‘terzijde gelegd’ en ‘ongeldig’

Bij het vooropenen van de briefstemmen controleerde elke per gemeente of kiezers wel de procedure goed hadden gevolgd. Zo moest er een geldige stempluspas in de retourenvelop zitten en natuurlijk een stembiljet.

Enveloppen waarin een van beide ontbrak, werden terzijde gelegd en telden dus niet mee, ook niet bij het opkomstcijfer. Dit gebeurde bij 6 procent van de ingestuurde of afgeleverde briefstemmen. Met 1.069.048 briefstemmen was niets mis en deze werden dus wel meegeteld.

Stemmen die wel volgens de juiste procedure zijn opgestuurd of weggebracht maar waarbij iets is misgegaan op het stembiljet (er zijn bijvoorbeeld twee vakjes aangekruist) zijn ongeldig verklaard. Dat gebeurde bij 0,29 procent van de briefstemmen.

2021-04-09 07:01:41

Aangeboden door: nos.nl