Het reproductiegetal is na de versoepelingen op 26 juni flink gestegen. Op 24 juni, dus voor de versoepelingen, bedroeg het zogenoemde R-getal 1.37, wat betekent dat 100 besmette mensen samen 137 anderen besmetten. Op 28 juni stond het getal op 2.17: 100 corona-positieve Nederlanders besmetten dus samen 217 anderen. Daardoor neemt de verspreiding van het virus toe.

Alleen als de R onder de 1 blijft, neemt de verspreiding van het virus af. Wat dat betreft is het slecht nieuws dat de R van de besmettelijkere deltavariant nóg hoger is: 2.52 denkt het RIVM. De minder besmettelijke variant die al langer rondgaat in Nederland had 1.68 als reproductiegetal. Steeds meer besmettingen komen door die besmettelijker variant.

Beteugelen

Aanvankelijk dacht het RIVM dat de opkomst van de deltavariant te beteugelen was met een toenemend aantal vaccinaties. Volgens Aura Timen van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is dat effect door de versoepelingen van vorige maand echter “tenietgedaan” door de extreem grote infectiedruk in korte tijd. Dat zei ze vanmiddag in de Tweede Kamer. “Een verzesvoudiging van het aantal meldingen kun je niet op korte termijn stoppen. Daarom heeft het OMT ook geadviseerd de versoepelingen terug te draaien.”

2021-07-13 16:08:38

Aangeboden door: nos.nl