Volgens het ABP geeft per kwartaal kijken naar een bedrijf geen goed beeld van waar het in haar energieportefeuille mee bezig is. “We hebben ook heel veel steenkool verkocht. Het is net waar je op inzoomt”, zegt de woordvoerder. Sinds 2015 nam het aandeel van kolen in de totale energiebeleggingen van ABP af van 8 naar 4 procent.

Het aandeel fossiele energie in de totale energieportefeuille bleef in dezelfde periode gelijk: rond de 60 procent. Op dit moment investeert het fonds 15,3 miljard euro in fossiele brandstoffen, zo’n 3 procent van het totale vermogen van 500 miljard.

In het duurzame ontwikkelingsdoel ‘betaalbare en duurzame energie’, heeft ABP nu 13,8 miljard belegd. ABP wil volgens de woordvoerder dat dat bedrag snel groter wordt dan het vermogen dat in fossiele brandstoffen is belegd.

Actieve belegger

“Bij elke belegging wegen onze beleggers vier punten. Kosten, rendement, risico en ESG”, zegt een ABP-woordvoerder. ESG gaat over de vraag hoe een bedrijf scoort op het terrein van klimaat (Environmental), sociaal (Social) en bestuur (Governance).

Binnen dat kader is het ABP volgens de woordvoerder een actieve belegger. “Op dat moment in de markt, midden in de crisis, waren de financiële markten enorm in beweging. Onze beleggers handelen als ze een kans zien.”

In oktober 2020 bereikte de koers van Shell met 10 euro een dieptepunt. Sindsdien is de koers weer opgelopen tot rond de 17 euro.

Omdat ABP financiële belangen met vertraging publiceert, is niet bekend wat de beleggers van het fonds vanaf 1 januari hebben gedaan.

2021-06-20 10:42:01

Aangeboden door: nos.nl