De Amsterdamse raad neemt eind mei een besluit over waar de windmolens zouden kunnen komen, de zogenoemde zoekgebieden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie opstellen, waarbinnen ze zoekgebieden aanwijzen. Die gebieden komen in aanmerking voor opwekking van wind- en zonne-energie. Voor 1 juli van dit jaar moeten alle regio’s hun Regionale Energiestrategie inleveren.

‘Zeker helft komt in de haven’

Marieke van Doorninck, de verantwoordelijk wethouder van Amsterdam, wijst ook op de klimaatdoelen uit het landelijke Klimaatakkoord. “We moeten overgaan op schone energie. Amsterdam zal nooit zich van zijn eigen energiebehoefte kunnen voorzien, maar we willen de verantwoordelijkheid niet wegschuiven. We zetten daarbij vol in op zonne-energie, maar ook windenergie.”

Volgens Van Doorninck is die combinatie juist goed. “Het is vaak zo dat het niet waait als de zon schijnt en andersom. Die twee samen zorgen voor een stabiele energievoorziening.”

Zeker de helft van de geplande windturbines gaan naar de haven, verzekert Van Doornick. “Maar we kijken ook naar andere plekken in de stad. We zullen daarbij natuurlijk rekening houden met zorgen die er zijn.”

Dat er geen hinder gaat komen van nieuwe windmolens kan de wethouder niet garanderen. “Ik kan wel zeggen dat er na onderzoek onaanvaardbare risico’s op gebied van gezondheid of aantasting van de natuur, dan komt er geen windmolen.”

2021-04-24 09:58:43

Aangeboden door: nos.nl