Verzekeringsartsen van het UWV weigeren de ambtseed af te leggen. Novag, de vakbond van verzekeringsartsen, bevestigt berichtgeving hierover in Trouw. Volgens de bond heeft het UWV zelf een aantal regels toegevoegd waar de artsen het niet mee eens zijn. De bond spreekt van oneigenlijk gebruik van de ambtseed.

Door een aanpassing in de wetgeving worden de artsen sinds 1 januari gelijkgesteld aan andere werknemers van het UWV en moeten ze de ambtseed afleggen. In deze eed wordt onder meer trouw beloofd aan de grondwet.

Het UWV gaat nog een stapje verder. De artsen moeten beloven dat ze niets zullen doen dat het aanzien van het UWV kan schaden. “Het UWV bepaalt wat hun eigen belang is, en dat is soms strijdig met onze zorgtaak of onze eed als arts”, zegt Wim van Pelt, voorzitter van Novag.

Onterechte uitkeringen

Volgens Van Pelt zijn er meerdere voorbeelden. Hij noemt een geval in Groningen waarbij er op grote schaal ten onrechte uitkeringen werden toegewezen. Artsen mochten hier geen kritiek op hebben. Het UWV zei dat het om een innovatieve nieuwe werkwijze ging.

Een andere regel die het UWV heeft toegevoegd is dat de artsen zich moeten houden aan een gedragscode. Van Pelt noemt dit minder zwaarwegend dan de belangenkwestie, maar deze code kan worden aangepast. Volgens de voorzitter weten de artsen daarom niet precies wat ze in de eed beloven

Beroepsgroep niet schaden

Het UWV zegt in Trouw dat er niets bijzonders aan de hand is. Ook andere instanties en gemeenten voegen regels toe aan de eed, stelt de instantie. Van Pelt heeft ook naar de extra regels van de andere instanties gekeken. “Daar zag ik niet zo snel iets staan waar wij bezwaar tegen zouden hebben. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat je je beroepsgroep niet mag schaden. Daar staan wij ook achter.”

Van Pelt heeft van een aantal kantoren gehoord dat artsen niet van plan zijn om de eed af te leggen. Dat zal overigens geen grote gevolgen hebben. Artsen die de eed niet afleggen kunnen een aantekening in hun dossier krijgen, maar wel voor het UWV blijven werken.

2020-03-03 09:21:51

Aangeboden door: nos.nl