De plannen om op het landgoed van Paleis Soestdijk woningen en een hotel te bouwen, zijn goedgekeurd door de gemeenteraad van Baarn. Ook gaat de raad akkoord met de organisatie van evenementen op het terrein.

Er was veel kritiek op de plannen, zowel van lokale politici als omwonenden. Toch heeft nu een grote meerderheid van de gemeenteraad voor het voorstel van de eigenaar gestemd. Het paleis en het landgoed zijn in handen van een vastgoedontwikkelaar.

Een meerderheid van de raad heeft er vertrouwen in dat de eigenaar het paleis nieuw leven in zal blazen en weer toegankelijk maakt voor publiek. Ook bieden de plannen volgens de raad kansen voor lokale ondernemers en zorgt het voor werkgelegenheid.

In het contract staat dat de eigenaar moet garanderen dat publiek het paleis mag blijven bezichtigen en is een maximum gesteld aan het aantal evenementen dat jaarlijks mag worden georganiseerd. Ook staat erin dat de opbrengsten van de geplande woningen alleen mogen worden gebruikt voor de restauratie van het paleis.

2021-09-30 09:47:31

Aangeboden door: nos.nl