TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemersuitkering (TOZO) werd opgezet om zelfstandige ondernemers te helpen om de coronacrisis door te komen. Zelfstandigen kunnen een aanvulling van het inkomen krijgen tot het sociaal minimum als hun opdrachten in de coronapandemie zijn weggevallen. Sinds juni 2020 hebben zelfstandigen geen recht meer op steun als hun partner meer dan 1500 euro per maand verdient.

NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, oftewel de NOW-regeling, is loonsteun bedoeld voor ondernemers die omzetverlies lijden door de coronamaatregelen. Ze krijgen een deel van het salaris van hun personeel vergoed. De regeling moet voorkomen dat personeel massaal op straat wordt gezet. Hoeveel een ondernemer krijgt, hangt af van het omzetverlies.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis moeilijk hun vaste lasten kunnen betalen. Voor de komende tijd wordt de subsidie losgekoppeld van de omzetverliezen.

2021-05-27 16:00:22

Aangeboden door: nos.nl