China heeft de laatste tien jaar de laagste bevolkingsgroei gekend sinds de invoering van de eenkindpolitiek in de jaren 70. In het land wordt iedere tien jaar de bevolking geteld. Sinds 2010 is het aantal inwoners gestegen met 72 miljoen tot 1,41 miljard.

Dat komt neer op een stijging van bijna een half procentpunt ten opzichte van de telling tussen 2000 en 2010.

Er werden steeds minder baby’s geboren in het land, het aantal werkende mensen nam af en de vergrijzing nam toe.

De Financial Times plaatst kanttekeningen bij de laatste telling. De krant meldde in april dat er voor het eerst in vijftig jaar sprake was van een daling van het aantal inwoners. De krant kwam tot die conclusie op basis van cijfers van mensen die nauw betrokken waren bij de volkstelling. “Nu is dus niet helemaal zeker of de laatste cijfers wel kloppen”, zegt correspondent Garrie van Pinxteren in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook omdat gemeenten afhankelijk zijn van de financiering van bijvoorbeeld scholen op basis van het aantal inwoners. “Dat stimuleert een beetje tot onnauwkeurigheid, tot het bijbuigen van de cijfers in de richting die je mooi vindt.” Van Pinxteren zegt zelf ook geteld te zijn. “Ze stonden aan de deur en vroegen met hoeveel mensen ik hier woon en hoe lang al. Ze leken me op mijn woord te geloven.”

“Daarnaast zal China zelf niet graag naar buiten willen komen met cijfers dat de bevolking afneemt omdat dat misschien de indruk geeft dat het land minder sterk en groot is dan het zichzelf presenteert.”

Een krimp in de bevolking kan in het land tot problemen leiden. “Juist vanwege die eenkindpolitiek is de bevolking hard terug gevallen”, zegt Van Pinxteren. “Mensen die enig kind zijn met negen, tien of elf ooms en tantes. Dat geeft een idee van wat een last die groep ouderen gaat zijn. Voor hen moet gezorgd worden.”

Maar ook de economie van het land moet draaiende worden gehouden. “Het aantal werkenden zal dalen van driekwart van de bevolking in 2011 tot net boven de helft in 2050”, zegt professor bevolkingsstudies Lu Jiehua van de universiteit van Peking tegen persbureau AP.

Sinds 2015 is de eenkindmaatregel versoepeld. Stellen mogen nu twee kinderen krijgen. “Maar mensen vinden twee kinderen gewoonweg te duur”,zegt de correspondent.

2021-05-11 11:44:40

Aangeboden door: nos.nl