De Amerikaanse president Biden heeft een aantal maatregelen aangekondigd om het wapengeweld in de Verenigde Staten terug te dringen. Hij noemt het een eerste stap in het beperken van massale schietpartijen en het hoge aantal zelfmoorden.

Het ministerie van Justitie gaat hard optreden tegen zelfgemaakte “spookwapens”, wapens die niet geregistreerd zijn. Het aanbrengen van stabiliserende beugels die van een pistool in feite een geweer maken, moet voortaan worden vastgelegd op basis van de Nationale Vuurwapenwet. Een voorstel daarover wordt binnen twee maanden verwacht. Ook werkt de federale regering aan een voorstel om de definitie van een vuurwapen aan te scherpen, in een poging om de verspreiding van spookwapens te bestrijden.

“Er is geen enkele reden dat iemand een automatisch wapen moet hebben dat honderd kogels kan afvuren. Niemand heeft dat nodig”, zei Biden tegen een groep nabestaanden van grote schietpartijen.

Wapencrisis is ook gezondheidscrisis

Biden zei dat hij de inspectie ATF gaat vragen een jaarlijks rapport uit te brengen over wapensmokkel in de VS. Ook moet het gemakkelijker worden voor staten om de Red Flag Law in te zetten, een wet die het mogelijk maakt een rechter te vragen tijdelijk de wapens af te pakken van iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of anderen.

Het is niet alleen een wapencrisis, maar ook een gezondheidscrisis die we aan het bestrijden zijn, zei Biden. “Vuurwapengeweld is een epidemie die moet stoppen en een smet op het blazoen van de VS.”

De druk op Biden om actie te ondernemen is toegenomen na recente schietpartijen in Colorado en Georgia. In South Carolina werden vandaag nog vijf mensen doodgeschoten. In zijn plannen is ook aandacht voor hulpverlening aan nabestaanden. Het merendeel van de doden door vuurwapengeweld betreft zelfmoord.

Sterke wapenlobby

Biden presenteerde zijn plannen samen met vicepresident Harris en minister Garland van Justitie. Garland wees erop dat moderne wapens niet alleen meer zijn gegoten of gesmeed, maar ook kunnen worden geprint op een 3D-printer of verkocht in bouwpakketten. Deze wapens zouden ook onder de wapenwet moeten vallen, zei Garland, zodat het verplicht wordt ook de losse onderdelen van een serienummer te voorzien.

De wapenlobby is sterk in de Verenigde Staten en het recht om een wapen te dragen is beschermd. De lobby heeft verschillende pogingen om te reguleren wie een wapen mag dragen, succesvol aangevochten bij de rechter.

Lobbyorganisatie NRA spreekt van een circus en zegt dat het tijd is om te vechten:

2021-04-08 21:30:21

Aangeboden door: nos.nl