De Britse regering wil een puntensysteem inrichten voor de toelating van migranten. Op die manier wil het kabinet-Johnson de Britse economie minder afhankelijk maken van “goedkope arbeid” van het Europese vasteland.

“We moeten inzetten op technologie en automatisering. Werkgevers zullen zich moeten aanpassen”, schrijft de regering in een verklaring.

Geen punten, geen visum

De plannen voorzien in een systeem dat punten toekent aan mensen met vakbekwaamheden en beroepen waar een tekort aan is. Alleen migranten die 70 punten hebben of meer, krijgen een visum. Ook moet hun een baan zijn aangeboden en moeten ze de Engelse taal voldoende beheersen. Dat levert extra punten op. Het systeem moet 1 januari volgend jaar in werking treden.

“Dit is de eerste keer dat de Britse regering gedetailleerd uiteenzet hoe het immigratiesysteem er na de brexit uit moet komen te zien”, zegt correspondent Tim de Wit. “En daarmee geeft de regering het bedrijfsleven minder dan elf maanden om zich hierop voor te bereiden.”

Vanuit het bedrijfsleven, de landbouw en de zorg klinkt al protest. Er wordt gewaarschuwd dat er niet genoeg mensen beschikbaar zijn om gewassen te telen en patiënten te verzorgen en te voeden. Minister Patel van Binnenlandse Zaken zei tegen de BBC dat het bedrijfsleven ook onder de acht miljoen “economisch inactieven” kan werven.

Lager salaris

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de salariseis voor de toelating van gekwalificeerde migranten omlaag gaat. Het minimumsalaris dat nodig is voor een verblijfsvisum daalt van 30.000 pond (ruim 36.000 euro) naar 25.600 pond (30.800 euro).

De weerstand tegen de komst van migranten was in 2016 voor veel Britten een belangrijke reden om in een referendum voor de brexit te stemmen. Sinds 31 januari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de EU, maar geldt een overgangsregeling.

2020-02-19 13:45:58

Aangeboden door: nos.nl