Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 20.000 mensen overleden aan covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers.

In december stierven 3904 mensen aan corona. Daarmee kwam het totale aantal in 2020 op 20.030. Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde covid en 2673 aan vermoedelijke covid, aldus het CBS.

Oversterfte volledig door corona

In de tweede coronagolf van vorig jaar, van 21 september 2020 tot en met 3 januari 2021, overleden 7600 mensen meer dan verwacht. Net als in de eerste golf kan ook in de tweede golf de oversterfte volledig worden verklaard door covid-19, concludeert het CBS.

In de tweede golf stierven 9924 mensen aan corona: op basis van doodsoorzaakverklaringen werden 9593 vastgestelde covid-doden en 331 vermoedelijke covid-doden gerapporteerd. In de eerste golf stierf een vergelijkbaar aantal mensen aan covid: ruim 10.000. De piek van de eerste golf was in april 2020.

In de tweede golf registreerde het RIVM 5814 covid-doden. Het verschil tussen de cijfers van het CBS en het RIVM heeft meerdere mogelijke oorzaken, stelt het statistiekbureau. Zo kunnen er overledenen zijn bij wie de arts op basis van het klinisch beeld covid-19 als doodsoorzaak heeft vastgesteld, zonder dat dit met een laboratoriumtest is vastgesteld. Ook zijn er overledenen bij wie covid-19 is vastgesteld, zonder dat dit is gemeld bij de GGD. Daardoor ontbreken deze in de cijfers van het RIVM.

Wet langdurige zorg

Bijna 60 procent van de vorig jaar overleden covid-patiënten viel onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat daarbij om mensen die bijvoorbeeld in een verpleeghuis wonen. In december overleden 2297 gebruikers van de Wlz aan covid-19, 538 doden meer dan de maand ervoor.

Met 33 procent was covid in december een belangrijke doodsoorzaak onder mensen met Wlz-zorg. In de overige bevolking ging het om 16 procent. Van alle mensen die in 2020 aan vermoedelijke of vastgestelde covid overleden, ontving 58 procent zorg vanuit de Wlz.

Het CBS baseert de voorlopige cijfers over het aantal overledenen op sterfteberichten die het dagelijks binnenkrijgt van gemeenten. Die berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak; die cijfers zijn gebaseerd op de verklaringen van artsen. In juni komt het CBS met een breder overzicht van de doodsoorzaken in 2020.

2021-04-07 01:16:30

Aangeboden door: nos.nl