Moeten mensen die terugkomen uit risicogebieden thuisblijven van werk?

Nee. Het RIVM adviseert wel om medewerkers die in risicogebieden zijn geweest, thuis te laten werken als ze hoesten. Toch zijn er werkgevers die een stap verder gaan. Bijvoorbeeld door iedereen die in Italië is geweest twee weken thuis te laten werken. Dit zijn vooral grote internationaal actieve werkgevers.

Moet je komen werken als je bang bent om besmet te raken?

Ja, angst alleen is niet voldoende om thuis te blijven, zeggen de FNV en arbeidsrechtadvocaten. Afspraken over al dan niet thuiswerken moeten werkgevers en werknemers onderling maken.

Wat moet een werkgever doen om het besmettingsgevaar op de werkvloer zo klein mogelijk te maken?

Werkgevers moeten medewerkers informeren over hygiënevoorschriften en in het algemeen zorgen voor een veilige werkplek. Wat dat precies betekent hangt af van de specifieke situatie. Veel werkgevers zorgen voor desinfecterende handgel. Anderen adviseren hun werknemers contact met elkaar te verminderen.

Wat zijn andere mogelijke maatregelen op de werkvloer?

Het RIVM heeft geen specifiek advies voor op de werkvloer. Arbodienstverlener HumanTotalCare adviseert daar wel over. Zij adviseren geen handen te schudden, met maximaal twee personen in de lift te stappen, met minder personen te vergaderen en flexibele lunchtijden in te stellen, zodat mensen minder dicht op elkaar zitten.

Wat moet een werkgever doen als een werknemer klachten heeft?

Thuis laten blijven en uitzieken. Pas als de klachten toenemen én de werknemer in een besmet gebied is geweest óf contact heeft gehad met een besmet persoon, adviseert het RIVM contact op te nemen met de huisarts.

Wat als vaststaat dat een medewerker het coronavirus heeft?

Als het virus ergens is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Welke maatregelen er worden genomen, is afhankelijk van dat protocol. Sluiting van een kantoor of afdeling kan een maatregel zijn.

Krijg je doorbetaald als je in quarantaine of isolatie moet?

Ja, werkgevers zijn wettelijk verplicht om loon door te betalen als je in loondienst werkt. Een werkgever mag werknemers in loondienst niet verplichten om vakantiedagen op te nemen.

Wanneer heeft een werkgever recht op werktijdverkorting?

Een werkgever die minimaal 2 weken minstens 20 procent minder werk heeft, kan een aanvraag doen bij het ministerie van Sociale Zaken. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf.

Deze regeling geldt niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

2020-03-03 17:13:16

Aangeboden door: nos.nl