Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) noemt het onderzoek van de Boekmanstichting ‘belangrijk’. Het steunpakket van 300 miljoen euro specifiek voor cultuur was vooral gericht op het ondersteunen van instellingen, met de gedachte dat zij onder anderen zzp’ers aan het werk zouden houden, zegt een woordvoerder.

Het ministerie benadrukt dat instellingen ondanks de moeilijke omstandigheden weliswaar gemiddeld 55 procent hebben bezuinigd op zzp’ers, maar dat betekent ook dat ze 45 procent van de betalingen overeind hebben kunnen houden.

Overigens betekent dit niet dat deze zelfstandigen helemaal geen steun kregen. Zij kunnen zelf ook aanspraak maken op het algemene steunpakket: als hun inkomsten wegvallen, kunnen ze via de TOZO een aanvulling op hun inkomen krijgen tot bijstandsniveau. Vanaf de zomer ging daarvoor wel het inkomen van een eventuele partner meetellen, waardoor minder zelfstandigen daarvoor in aanmerking komen.

Rode en zwarte cijfers

Er zijn ook grote financiële verschillen binnen de culturele sector, blijkt uit het onderzoek. “Poppodia en vrije producenten krijgen geen subsidie voor meerdere jaren van de overheid. Die zijn veel sterker afhankelijk van hun eigen inkomsten, en we zien dat die ook veel harder geraakt zijn door corona”, zegt Brom.

Ook als je de coronasteun meeneemt, hebben poppodia in 2020 gemiddeld alsnog een verlies geleden van 19,7 miljoen euro, en vrije producenten (theatermakers die geen subsidie ontvangen) van 2,9 miljoen euro.

2021-06-03 19:20:01

Aangeboden door: nos.nl