Veel producenten van babyvoeding zagen in 2019 hun winsten teruglopen. Zo meldde het Britse levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser vandaag dat het in 2019 bijna 6 miljard euro verlies leed op zijn babyvoedingsactiviteiten. Ook FrieslandCampina verkocht minder babyvoeding ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze tegenvallende resultaten komen vooral doordat de vraag vanuit China afneemt. Grofweg de helft van de babymelk die wereldwijd wordt geproduceerd, is bestemd voor de Chinese markt.

Geboortecijfer

De oorzaak van deze afname ligt onder meer in het lage Chinese geboortecijfer. Het land telde vorig jaar 14,65 miljoen nieuwkomers. Dit is het laagste aantal sinds de oprichting van de Volksrepubliek in 1949. De Chinese regering worstelt al langere tijd met tegenvallende geboorteaantallen en schafte in 2015 zijn omstreden eenkindpolitiek af. Toch loopt het aantal baby’s nog altijd niet op.

Naast het lage geboortecijfer zorgen ook andere factoren voor de nodige tegenwind. Zo heerste er vorig jaar een groot tekort aan het benodigde eiwit lactoferine en leidde toenemende concurrentie tot meer moeilijkheden. Ook zorgde de politieke onrust in Hong Kong voor een daling in de verkoop.

Geen paniek

Toch maken de meeste producenten zich nog niet direct druk. “Wij denken dat er genoeg ruimte is op de markt om groei te blijven realiseren. China is de helft van de wereldmarkt voor kindervoeding”, aldus de woordvoerder van FrieslandCampina. Ook de Nederlands-Chinese fabrikant Ausnutria geeft aan ondanks de krimp van de Chinese markt, nog steeds te groeien.

Of ook het coronavirus voor verdere terugloop gaat zorgen bij de fabrikanten, is nog niet te zeggen. Veel bedrijven hebben al maatregelen genomen en laten werknemers in China zoveel mogelijk thuiswerken.

Voor voorraden blijven de meeste bedrijven echter afhankelijk van de scheepvaart, die nu grotendeels stilligt. “Het is niet zo dat de kindervoeding opeens op is in China, maar op gegeven moment zullen wij ook wel op zoek moeten gaan naar alternatieven”, aldus FrieslandCampina.

Run op Nederlandse babymelk

De teruglopende vraag vanuit China staat in contrast met de situatie van de afgelopen jaren. Door verschillende schandalen met melk vertrouwden veel Chinese ouders de melkfabrikanten uit China niet meer. Zij begonnen toen massaal met het opkopen van babymelk uit Europa. In 2008 stierven zes baby’s en werden 300.000 mensen ziek door een schandaal waarbij Chinese babymelk vervuild was geraakt met giftige stoffen.

In korte tijd explodeerde de vraag naar Europese babymelk en schroefde Nederlandse producenten hun productie flink op. Toch bleef de vraag vanuit China zo buitensporig groot, dat Nederlandse supermarkten besloten om slechts een beperkte hoeveelheid babyvoeding in de schappen te zetten. Hiermee proberen zij nog altijd te voorkomen dat Nederlandse ouders misgrijpen en voor uitverkochte schappen komen te staan.

2020-02-27 18:54:42

Aangeboden door: nos.nl