Ook de 24-jarige Mohammed is van zijn familie afgezonderd. Nadat zijn ouders en de rest van de familie een afwijzing kreeg, vluchtten ze uit Denemarken naar een ander land. Muhammed is de enige die achterbleef in Denemarken en wacht nu op uitsluitsel van zijn hoger beroep.

“Ze zeiden tegen me: Muhammed, je moet kiezen, je familie of Denemarken. Ik koos voor het laatste. Ik wil wel terug naar Syrië, maar niet zolang Assad daar zit. Een oom van me is 10 jaar geleden verdwenen. Ik heb daar nu helemaal niemand.”

Terugkeermethodes

Denemarken ving in 2015 ruim 8500 Syrische vluchtelingen op. De Deense regering heeft sinds het aantreden in 2019 verschillende terugkeermethodes ingezet. Zo ondernemen Deense ambtenaren “factfinding-missies” om de situatie in Syrië te evalueren. Dat leidde tot een eerste rapport in 2019 waarin wordt geconcludeerd dat de situatie in Damascus is verbeterd. Inmiddels is ook de regio rondom Damascus veilig verklaard.

Ook worden vluchtelingen met geld aangemoedigd om terug te keren: degenen die vanaf het begin aan hun terugkeer meewerken, kunnen tussen de 13.000 en 27.000 euro subsidie meekrijgen. Van de kleine 19.000 Syrische vluchtelingen die tussen 2013 en 2016 naar Denemarken vluchtten, hebben er ruim 200 van deze regeling gebruik gemaakt.

Nu wordt de eerste stapel verblijfsvergunningen van zo’n 900 Syrische vluchtelingen die uit Damascus en omliggende regio komen opnieuw bekeken. De nieuwe lijn van de regering is omstreden, maar krijgt ook veel steun. De sociaaldemocratische minderheidsregering kwam in 2019 aan de macht met de belofte een harder vluchtelingen- en immigratiebeleid te voeren.

“We hebben al sinds de jaren 80 veel vluchtelingen opgevangen, waarbij het niet lukt om ze te integreren. Het leidt tot werkloosheid, criminaliteit en cultuurclashes”, somt de sociaaldemocratische Rasmus Stoklund op. “Voorheen lukte het niet om vluchtelingen terug te sturen. Dat willen we veranderen.”

Stap verder

In 2015 werd een wetswijziging ingevoerd, die het mogelijk maakt om vluchtelingen in meer categorieën op te delen en ze op die manier eerder terug te sturen. Vluchtelingen die persoonlijk worden vervolgd, zoals politiek activisten en deserteurs, mogen hun verblijfsvergunning vooralsnog houden. Wie vanwege oorlogsgeweld is gevlucht, kan worden teruggestuurd.

Juridisch gezien is het geen hindernis dat de situatie nog steeds onzeker en onstabiel is. Met andere woorden: het feit dat er niet meer wordt gevochten in Damascus en omgeving is voor de Deense wet voldoende om de verblijfsvergunningen in te trekken.

2021-04-28 22:10:04

Aangeboden door: nos.nl