Door de hele Defensieorganisatie heen heeft personeel tientallen jaren lang risico gelopen op blootstelling aan de kankerverwekkende stof chroom-6 in verf. De legerleiding liet met name in de jaren 70 en 80 na hen voldoende te beschermen. Vanaf de jaren 90 werd de situatie beter, hoewel niet overal.

Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van het RIVM, dat zich baseert op informatie van 1573 (oud-)medewerkers op 229 locaties. Volgens het onderzoek, waar zeven jaar aan is gewerkt, kan blootstelling aan het giftige chroom-6 onder meer longkanker en longproblemen veroorzaken.

Bij alle Defensieonderdelen was volgens het RIVM blootstelling aan chroom-6 mogelijk. Dat geldt ook voor personeel bij wie men dat niet meteen zou verwachten, zoals chauffeurs die collega’s hielpen.

Excuses staatssecretaris

Drie jaar geleden al concludeerde het RIVM in een eerste rapport dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsklachten die medewerkers hebben opgelopen bij onder meer het verven en schuren van materieel. Maar dat onderzoek had uitsluitend betrekking op de vijf NAVO-depots voor opslag en onderhoud van Amerikaanse voertuigen.

Staatssecretaris Visser bood destijds al excuses aan en bood slachtoffers en hun nabestaanden smartegeld aan, in aanvulling op een voorlopig bedrag waarvoor mensen zich al hadden kunnen melden. Die compensatieregeling wordt nu uitgebreid naar medewerkers op alle Defensie-locaties die met chroom-6 hebben gewerkt. Daarnaast staat het iedereen vrij een letselschadeprocedure te beginnen.

Tilburg ruimhartiger

Op die regeling bestaat kritiek, omdat veel oud-Defensiemedewerkers er niet voor in aanmerking komen. Zij hebben geen aandoening die op de RIVM-lijst staat met aandoeningen die de wetenschap in verband brengt met blootstelling aan chroom-6.

Onder meer de gemeente Tilburg koos voor een andere opzet: daar kreeg iedereen die met de gifverf had gewerkt een basisuitkering, ook mensen die (nog) niet ziek zijn. Daar kiest demissionair staatssecretaris Visser dus niet voor, ook niet in de uitbreiding die er nu komt voor ‘overig Defensiepersoneel’.

Bij Defensie hadden zich tot eind vorig jaar meer dan 900 mensen gemeld voor de voorlopige schadevergoeding. Aan minder dan de helft werd een vergoeding toegekend.

2021-05-31 11:30:16

Aangeboden door: nos.nl