In het rapport van Freedom House zijn 29 landen in Centraal- en Oost-Europa onder de loep genomen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoe vrij landen zijn wat betreft de stembusgang en vrijheid van meningsuiting van burgers. Ook is geanalyseerd in hoeverre er politieke pluriformiteit mogelijk is. Zo kijken onderzoekers onder meer of vrije oppositie mogelijk is of dat deze wordt tegengewerkt.

De denktank maakt gebruik van vijf schalen. Polen scoort daarop iets beter dan Hongarije, maar de achteruitgang van de democratie is daar de afgelopen vijf jaar harder gegaan dan in Hongarije. In Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië gaat het volgens de onderzoekers wel goed.

2021-04-29 09:37:44

Aangeboden door: nos.nl