Áls de situatie het toelaat, kunnen op 28 april de horecaterrassen onder voorwaarden weer open en verdwijnt de avondklok. Dat staat in het uitgebreide openingsplan voor versoepelingen dat het kabinet heeft gepubliceerd.

In het plan wordt nadrukkelijk gezegd dat niets in beton is gegoten; alles is afhankelijk is van de situatie op dat moment.

Zo spelen het aantal ziekenhuisopnames, vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten hierbij een belangrijke rol. In het verleden is de ‘routekaart’ voor versoepelingen regelmatig omgegooid.

Besluitmomenten

Het openingsplan loopt tot in de zomer. De geplande stappen hangen samen met de risiconiveaus uit de in februari gepubliceerde routekaart. Daarin staat bijvoorbeeld dat het hoogste risiconiveau (zeer ernstig) geldt bij meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners per regio per week, of 27 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners per regio per week.

In het plan worden vijf besluitmomenten genoemd: momenten waarop knopen worden doorgehakt welke ruimte er is voor versoepelingen. Hoe verder het besluitmoment, hoe onzekerder het is of de geplande voornemens door kunnen gaan. De basisregels (afstand houden en handen wassen) blijven sowieso gelden.

Het eerste besluitmoment is volgende week dinsdag, op 20 april. Als alles meezit, kunnen een week later deze versoepelingen doorgaan:

2021-04-13 19:30:26

Aangeboden door: nos.nl