Gemeenten krijgen voor dit jaar 613 miljoen euro extra om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Met het geld kunnen de wachttijden in de jeugd-ggz worden aangepakt en de crisiscapaciteit worden uitgebreid, zegt staatssecretaris Blokhuis.

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar komen voor die taak geld tekort. Toen het kabinet de verantwoordelijkheid aan de gemeenten overdroeg, werd er tegelijkertijd fors op bezuinigd. In 2019 gaven de gemeenten daardoor zo’n 1,6 miljard euro meer uit aan jeugdzorg dan ze er van het Rijk voor kregen.

Fundamentele keuzes voor nieuw kabinet

Blokhuis erkent dat de druk op gemeenten, ook door de coronacrisis, fors is toegenomen. “Ik ben blij dat we in overleg met de gemeenten tot afspraken zijn gekomen die de druk op korte termijn verlichten.”

Voor de langere termijn zijn er volgens Blokhuis fundamentele keuzes nodig, ook over de rol van de gemeenten. “Het is aan een nieuw kabinet om daarover te besluiten”, zegt hij. Daarbij moet het volgens hem ook gaan over structureel meer geld voor de jeugdzorg.

2021-04-22 17:23:38

Aangeboden door: nos.nl