Asielzoekers die minderjarig waren toen in 2007 een generaal pardon werd afgekondigd, hoeven aan minder strenge eisen te voldoen om nu een Nederlands paspoort te krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig week nam de Kamer een motie aan van SP-lid Jasper van Dijk en CDA-lid Madeleine van Toorenburg.

De kwestie speelt al jaren. Door het generaal pardon kreeg een specifieke groep van zo’n 27.000 asielzoekers een verblijfsvergunning in 2007. Normaal gesproken zouden ze na vijf jaar in aanmerking komen voor een Nederlands paspoort, maar in de tussentijd werden de regels om een paspoort te krijgen aangescherpt. Zo moesten de asielzoekers een buitenlands paspoort of ander bewijs van vreemde nationaliteit en een geboorteakte kunnen overleggen.

Dat bleek voor zo’n 10.000 van de 27.000 asielzoekers niet mogelijk. Tweede Kamer en ook de Nationale ombudsman liepen echter bij opeenvolgende kabinetten aan tegen onwil om voor deze groep tot een oplossing te komen. Het kabinet vond steeds dat de regels noodzakelijk waren om met zekerheid iemands identiteit vast te kunnen stellen.

30 procent

Nu laat Broekers-Knol de paspoort- en geboorteakte-eis varen, maar alleen voor degenen die ten tijde van het generaal pardon minderjarig waren en nu meerderjarig zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland betreft dat zo’n 30 procent van de groep. Voor degenen die destijds meerderjarig waren wordt op een later moment een besluit genomen. Het ministerie onderzoekt nu hoe er met die groep omgegaan moet worden.

Vluchtelingenwerk Nederland roept de staatssecretaris in een reactie op ook voor de groep meerderjarigen de documenteisen te schrappen.

2021-04-26 20:57:30

Aangeboden door: nos.nl