Doordat uitkeringsinstantie UWV achterloopt met het keuren van werknemers die ziek thuiszitten, blijven duizenden mensen onnodig lang in de ziektewet hangen. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Volgens Acture, een private uitvoerder van de ziektewet, zouden de keuringen van zieke werknemers sinds begin dit jaar zelfs zijn stopgezet. Het UWV ontkent dit.

De achterstand heeft te maken met een tekort aan artsen aan de kant van de uitkeringsinstantie, een probleem dat overigens al langer bekend is. Door die achterstand lopen volgens private uitvoerders van de ziektewet de kosten voor werkgevers op. Acture schat dat het gaat om miljoenen euro’s. Werkgevers of verzekeraars moeten uitkeringen aan werknemers namelijk doorbetalen, ook al zijn zij in de praktijk niet meer ziek.

Het Platform van Private Uitvoerders Sociale Zekerheid noemt de situatie in een brief aan het UWV schrijnend en dringt aan op snelle verbetering, schrijft de krant.

Werknemers moeten voor het einde van hun eerste ziektejaar een keuring door de uitkeringsinstantie ondergaan. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts, die kijken of een werknemer terecht als ziek is aangemeld.

2021-05-04 03:48:08

Aangeboden door: nos.nl