De Canadese econoom Robert Mundell is overleden. Hij gaat vooral de geschiedenisboeken in vanwege zijn theorieën over grensoverschrijdende munteenheden. Hij geldt dan ook als een van de grondleggers van de euro in 1999. Robert Mundell is 88 jaar geworden.

In de jaren 60 waren zijn opvattingen de opmaat voor het vormen van een Europese Monetaire Unie, die uiteindelijk leidde tot de invoering van de euro. In datzelfde jaar kreeg hij de de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economische wetenschappen, ook wel de Nobelprijs voor Economie genoemd.

Mundell was een groot voorstander van de creatie van een grote muntzone met vaste wisselkoersen. Van belang is dan wel dat kapitaal en arbeid zich vrij moeten ­kunnen verplaatsen, zodat een economische schok in een deel van de muntzone makkelijk kan worden opgevangen door een ander deel.

In die zin was de eurozone met al zijn verschillende landen en volken met eigen regels en culturen geen ideaal gebied voor een muntzone, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Werkloze arbeiders uit Zweden zullen bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn in Slowakije te gaan werken, terwijl ontslagen fabrieksarbeiders uit Detroit wel naar Californië zullen verhuizen voor werk.

Aanbodeconomie

Mundell was een aanhanger van de aanbodeconomie, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de economie het hardst groeit als producten zo goedkoop mogelijk in zo groot mogelijke aantallen voorhanden zijn. Lage belastingen, weinig overheidsbemoeienis en maximale vrijhandel helpen daarbij.

Daar tegenover staan de aanhangers van de vraageconomie, voor wie de vraag naar producten door consumenten leidend is om tot economische groei te komen. De rol van de overheid bestaat er dan voor een deel uit om door middel van gerichte investeringen te zorgen voor meer werkgelegenheid en dus meer vraag.

2021-04-06 16:48:37

Aangeboden door: nos.nl