Vandaag beginnen de centrale eindexamens voor middelbare scholieren. Vanwege de coronacrisis zijn dit jaar de mogelijkheden verruimd om het examen af te leggen. Wat is er anders?

Het eindexamen wordt dit jaar in drie tijdvakken afgenomen. Het eerste tijdvak begint vandaag en loopt tot en met 1 juni. Het tweede tijdvak (14 juni tot en met 25 juni) is nu verlengd naar tien examendagen, waardoor leerlingen het examen kunnen spreiden over langere tijd. Als een leerling ziek wordt of in quarantaine moet in het eerste tijdvak, kan die het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak.

Daarnaast kunnen leerlingen een of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat ze zich voor die vakken langer kunnen voorbereiden. Ook krijgen ze één extra herkansing, en daarmee twee herkansingen in totaal.

Vak wegstrepen

Gaat een leerling in het tweede tijdvak op voor de eerste kans van het centraal examen van een of meerdere vakken, dan is er in het derde tijdvak (6 tot en met 9 juli) een eventuele herkansing.

Ook mag het eindcijfer voor een heel vak worden weggestreept, op voorwaarde dat een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Overigens mag geen kernvak worden weggestreept, zoals Nederlands in het vmbo en Engels of wiskunde voor havo- en vwo-leerlingen.

Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wel zichtbaar op de cijferlijst en het volledige examen voor dit vak moet wel zijn afgelegd.

Extra wijzigingen vmbo

En dan zijn er voor het vmbo nog twee extra wijzigingen. Leerlingen die examen doen in het zogenoemde beroepsgerichte profielvak in het vmbo sluiten dit vak dit schooljaar af met een schoolexamen, in plaats van met een centraal schriftelijk en praktisch examen. Vmbo’ers in de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen hun examens afleggen tot uiterlijk 23 juli 2021.

2021-05-17 11:00:11

Aangeboden door: nos.nl