Vanaf vandaag kunnen Nederlanders en andere Europeanen meepraten over het langer openhouden van kernreactoren bij de Belgische grens. De publieksbevraging had jaren geleden al moeten gebeuren, oordeelde een Belgische rechter eerder, en wordt nu dus ingehaald. Mogelijk komen de resultaten ook van pas bij toekomstige besluiten over kerncentrales.

Aanleiding voor de publieksbevraging is de rechtszaak die werd aangespannen toen de Belgische overheid twee oudere kernreactoren (Doel 1 en Doel 2) niet zoals gepland in 2015 ging sluiten, maar dit uitstelde naar 2025.

De manier waarop die beslissing werd genomen, is niet correct verlopen, oordeelde de rechter vorig jaar. Er had eerst onderzoek gedaan moeten worden naar de gevolgen voor natuur en milieu en burgers hadden inspraak moeten krijgen.

Daar wordt nu dus alsnog aan gewerkt. Het milieueffectenrapport is afgerond en staat sinds vandaag online bij de Belgische overheid. Belgen kunnen op die website ook een formulier invullen met opmerkingen over de kerncentrales.

Maar die inspraak is er dus ook voor mensen buiten België: wie in een straal van 1000 kilometer woont, kan meepraten. Naast Nederland hebben Duitsland, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Ierland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen laten weten te willen meedoen. Nederlanders krijgen van Rijkswaterstaat te horen hoe ze aan het onderzoek kunnen deelnemen.

Wat gaat ermee gebeuren?

De reacties worden gebundeld en krijgen een plek in een nieuwe wettekst die het Belgische parlement uiterlijk eind 2022 moet goedkeuren.

De Bond Beter Leefmilieu, die destijds de rechtszaak aanspande, vindt de publieksbevraging zeer relevant. “Dit heeft ook gevolgen voor een mogelijke verlenging van Doel 4 en Tihange 3, waar sommigen voor pleiten”, zegt woordvoerder Erwin Cornelis tegen de VRT. “Ook energieleverancier Engie Electrabel en de regering moeten zich aan de wet houden.”

2021-04-15 16:30:16

Aangeboden door: nos.nl