Wat is duurzaam? En wat mag een groen label krijgen? De Europese Commissie heeft een lijst met groene industrieën, ook wel een taxonomie genoemd. Investeringen in zonne-energie en windenergie krijgen daardoor nu officieel een groen label. Steenkolencentrales krijgen dit label niet.

Volgens de Europese Commissie is het plan vooruitstrevend. Nog niet eerder heeft zou een overheid een soortgelijke lijst opgesteld hebben. Het idee is dat het voor beleggers makkelijker wordt om vast te stellen of iets een duurzame investering is of niet. De Commissie wil dat bedrijven zich in de toekomst niet langer duurzamer voor kunnen doen dan ze zijn. Een bedrijf kan bijvoorbeeld straks niet zomaar een product groen noemen, zoals groene beleggingsfondsen eerder deden bij investeringen in fossiele brandstoffen.

Vannacht werd ook een klap gegeven op de Europese Klimaatwet. Lidstaten, de Commissie en het Parlement zijn het nu officieel eens dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent verlaagd moet worden. Deze taxonomie wordt gezien als een belangrijk middel om dit doel te behalen.

Doordat investeerders met dit plan een duidelijker leidraad hebben van wat groen is wat niet, zal het volgens de Commissie een stuk aantrekkelijker worden om geld te steken in groene beleggingen. “Dit is essentieel als we private beleggingen willen inzetten voor duurzame ontwikkelingen en als we klimaatneutraal willen zijn per 2050”, zegt Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie. De groene lijst geeft daarnaast ook een duidelijke indicatie waar Europa naar toe wil als het gaat om duurzame energie.

Controverse

Toch is het niet makkelijk 27 landen het eens te laten worden over wat duurzaam is, zegt Dombrovskis. Volgens de Let was er veel weerstand. Zo vinden landen als Zweden en Finland dat kappen bossen duurzaam is als ze deze elders weer aanplanten. Flink wat milieuorganisaties zijn het hier absoluut niet mee eens.

Ook Oost-Europese landen hadden op- en aanmerkingen. In die regio wordt nu nog volop energie opgewekt met behulp van koolcentrales. De stap naar zon- en windenergie is daar groot. Daarom werd in maart bekend dat de Commissie overweegt gas
als tijdelijke energievorm in de overschakeling naar duurzame energie toch als groen aan te merken. Dit terwijl landen als Nederland juist stappen zetten om van het gas af te komen.

Op deze punten leek geen doorbraak te komen. Daarom heeft de Commissie ervoor gekozen een besluit hierover uit te stellen, dat gebeurde ook bij de vraag of kernenergie nou duurzaam is of niet. Aan het eind van dit jaar zal naar verwachting de knoop worden doorgehakt over gas- en kernenergie. Eerder, maar nog niet vandaag, wordt er een besluit genomen over bosbouw. En voor de zomer, belangrijk voor Nederland, worden er ook duurzaamheidscriteria vastgesteld voor biomassacentrales.

2021-04-21 13:52:15

Aangeboden door: nos.nl