Evenementen met veel bezoekers zijn mogelijk, ook als een hoog risiconiveau geldt. Dat is de belangrijkste conclusie van Fieldlab Evenementen op basis van meerdere testevenementen in de afgelopen maanden.

Fieldlab zegt dat in het risiconiveau ‘zorgelijk’, onder voorwaarden een honderd procent bezetting mogelijk is bij evenementen. Dat geldt voor alle evenementen die Fieldlab heeft onderzocht, dus ook voor bijvoorbeeld festivals.

De overheid heeft vier risiconiveaus opgesteld: ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’. We bevinden ons nu nog in het risiconiveau ‘zeer ernstig’.

‘Festivals onder voorwaarden mogelijk’

Wat betekent dat voor de festivalzomer? Het kabinet zou op basis van dit onderzoek groen licht kunnen geven, zegt de Alliantie van Evenementenbouwers, de overkoepelende organisatie voor sport- en entertainmentevenementen.

“Bij de praktijktesten is gebleken dat bezoekers best bereid zijn bijvoorbeeld mee te werken aan een (snel)test vooraf”, zegt een woordvoerder “Als de infrastructuur voor testen goed wordt neergezet en het kabinet deze conclusies onderschrijft, staat vrijwel niets een mooie zomer voor de evenementenbranche in de weg.”

In het huidige risiconiveau vindt Fieldlab het niet verstandig om festivals te organiseren. Evenementen waar bezoekers normaal gesproken geen vaste plaatsen hebben, zouden alleen voor een zittend publiek met een maximale bezetting van 50 procent kunnen worden georganiseerd.

Kritiek op evenementen

Het Fieldlabproject is een samenwerking tussen de overheid, wetenschappers en de evenementenbranche. De testevenementen van de Fieldlabs gingen niet zonder slag of stoot. Zo was er kritiek op de 538 Oranjedag in Breda, waar 10.000 bezoekers aanwezig mochten zijn. Na een petitie werd dat evenement geschrapt.

2021-05-27 12:53:17

Aangeboden door: nos.nl