De huizen zijn volgens de gemeente Aalten vooral bedoeld voor jongeren uit de buurtschappen, met het idee dat zij in de regio blijven wonen en zo bijdragen aan de leefbaarheid van die kleine woonplekken,

“Voor jongeren in de Achterhoek is het steeds moeilijker een betaalbare huurwoning te vinden, zeker in de kleine kernen en buurtschappen, want daar bouwen woningcorporaties niet of nauwelijks”, zegt wethouder Ted Kok. “En we willen natuurlijk voorkomen dat ze uit de gemeente of zelfs de regio wegtrekken.”

Volgens Peter van Heek van de Achterhoekse Wooncoöperatie is een uuthuuske voor jongeren een mooie opstap naar een koophuis. “Een koopwoning is voor veel jongeren op dit moment nog een stap te ver”, zegt Van Heek. “Met deze uuthuuskes bieden we jongeren de kans om toch ‘uut huus’ te gaan.”

Ook belangstelling van ouderen

De jongeren kunnen niet permanent in de uuthuuskes blijven wonen, zegt Van Heek. “Ze krijgen een huurovereenkomst voor vijf jaar, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar een definitieve woning.”

Volgens Van Heek zijn er ook ouderen die belangstelling hebben voor de flexwoningen. “Zij willen graag kleiner gaan wonen en gaan huren, zodat ze niet meer de zorg voor een grote woning hebben. Daardoor ontstaat er ook weer doorstroming op de woningmarkt, zodat jongeren zo’n koopwoning kunnen overnemen.”

De komende periode worden nog eens zes uuthuuskes geplaatst in de gemeente Aalten, in de buurtschappen Lintelo, De Heurne en IJzerlo. Voor de buurtschap Barlo zijn nog plannen in voorbereiding.

2021-05-16 14:58:33

Aangeboden door: nos.nl