Tegen die achtergrond wil Tata Steel 40 procent minder CO2 uitstoten in 2030, met name door het in lege gasvelden onder de Noordzee te stoppen. In de jaren daarna wil het staalbedrijf overstappen op installaties waarin groene elektriciteit en waterstof de functie van kolen overnemen.

In 2050 moet de CO2-uitstoot dan netto nul zijn. Het ministerie van Economische Zaken steunt deze aanpak, bleek eind maart uit een Kamerbrief. Vier bedrijven in Rotterdam krijgen ook al subsidie voor CCS, wat staat voor carbon capture and storage.

Maar volgens FNV-bestuurder Berghuis is eerst inzetten op CCS geen oplossing voor de acuutste bedreiging van Tata Steel. “CO2 afvangen en opslaan brengt de uitstoot terug, maar de overlast in de omgeving blijft.”

Vaker ziek

Vorige maand bevestigde RIVM-onderzoek vermoedens die er al langer waren. Omwonenden hebben vaker last van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan mensen elders in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor. Het ligt voor de hand dat dit door de staalfabriek komt, al is een verband nog niet wetenschappelijk aangetoond.

Onlangs kondigde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de uitstoot van onder meer fijnstof voor omwonenden. Daarnaast loopt er een rechtszaak van omwonenden tegen het staalbedrijf.

“De dreiging is zeer reëel, werknemers maken zich grote zorgen”, zegt Berghuis. “De OVV gaat er met de botte bijl in. De kans is groot dat die zegt: deze fabriek is aan het einde van zijn bestaan. Die moet nu dicht.”

Tata Steel zegde eerder toe 300 miljoen euro te investeren om de overlast voor de omgeving te beperken.

Het dilemma tussen trotse werkgever en grote vervuiler uitgelegd door NOS op 3:

2021-05-14 06:00:50

Aangeboden door: nos.nl