Abdelkader is niet de enige met zo’n verhaal. Inmiddels hebben 19 franchisenemers zich verenigd in de Stichting Gedupeerde Franchisenemers Papa John’s. De advocaat van de franchisenemers, Herman Knotter van LXA The Law Firm, is al twintig jaar actief in de branche en behartigt doorgaans de belangen van de franchisegevers.

“Ik heb nog nooit een franchiseorganisatie meegemaakt die het zo bont maakt als Papa John’s en die zo’n tsunami van ellende achterlaat”, zegt hij. “Ze werven nieuwe franchisenemers onder een kwetsbare groep, voornamelijk Nederlanders met een migratieachtergrond, van wie de meesten niet of nauwelijks relevante ervaring in de horeca hebben”, zegt Knotter. Op de website van Papa John’s staat te lezen dat de meeste franchisenemers geen ervaring hebben, en dat dat ook niet nodig is.

Spaargeld van vrienden en familie

“Ondernemers leggen al hun spaargeld en vaak ook spaargeld van vrienden en familie in voor zo’n avontuur”, zegt Knotter. “Hen worden gouden bergen beloofd, hoge omzetprognoses, een gedegen opleidingstraject en doorlopende operationele ondersteuning. Maar vervolgens komt daar in de praktijk niks van terecht”.

“In ruim twee jaar tijd hebben ze in een recordtempo 29 Papa John’s winkels geopend, maar hebben inmiddels bijna 20 franchisenemers hun vestiging noodgedwongen weer moeten sluiten”, zegt Knotter. “Indien een vestiging sluit verkoopt Papa John’s de inventaris en franchiserechten aan een opvolgend franchisenemer. De franchisenemer die het niet heeft gered blijft met een torenhoge schuld achter.”

Relevante informatie vooraf delen

Deze klachten worden vaker geuit door franchisenemers. Er zou vaak sprake zijn van een te machtige positie van de franchisegever in de relatie met de franchisenemer. Op dit moment ligt er een voorstel bij de Tweede Kamer voor een nieuwe franchisewet. Daarin worden onder meer strengere eisen gesteld aan de informatie die franchisegevers vooraf aan franchisenemers geven.

Advocaat Knotter heeft veel dingen aan te merken op het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, maar de passage over de informatieplicht was volgens hem wel bruikbaar geweest voor de franchisenemers van Papa John’s. “De franchisegever wordt dan verplicht om alle relevante informatie vooraf te delen. En dat is hier niet gebeurd.”

“Dit beslag bij Papa John’s is uniek”, zegt Patricia van Hoogstraaten. “Het geeft de leden van de Tweede Kamer een extra argument om het wetsvoorstel zo snel mogelijk goed te keuren.”

2020-02-20 06:33:07

Aangeboden door: nos.nl