Het Franse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat binnenlandse vluchten in de ban doet naar bestemmingen die binnen 2,5 uur bereikbaar zijn per trein. De wet moet een bijdrage leveren aan een vermindering van de CO2-uitstoot, maar de meest vervuilende vluchten blijven buiten schot. Daarom trekken critici de effectiviteit van de wet in twijfel.

Frankrijk wil de CO2-uitstoot in het jaar 2030 met 40 procent verminderd hebben ten opzichte van het jaar 1990. Volgens de nieuwe wet zouden vluchten van Parijs naar onder meer Bordeaux en Lyon tot het verleden behoren.

Burgerplan

President Macron riep twee jaar geleden de Convention Citoyenne pour le Climat in het leven, een groep van 150 willekeurig aangewezen Fransen die met voorstellen moesten komen hoe de klimaatdoelstellingen gehaald moesten worden. Die stelden voor om vluchten naar bestemmingen die in minder dan vier uur tijd bereikbaar zijn met hogesnelheidstreinen. Dat voorstel haalde het niet; de vier uur werd vervolgens teruggebracht naar 2,5 uur.

Volgens staatssecretaris van Verkeer Jean-Baptiste Djebbari is dat gedaan omdat anders bepaalde gebieden, zoals het Centraal Massief, geïsoleerd zouden raken. “Het behouden van de limiet van vier uur zou in strijd zijn met de gelijkheid tussen de gebieden”, zei Djebbari hierover.

2021-04-12 21:51:31

Aangeboden door: nos.nl