De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben na afloop van een driedaagse top in Londen uitgehaald naar zowel Rusland als China. Het Kremlin is volgens de G7-ministers “kwaadaardig” en het Chinese regime in Peking wordt in de gezamenlijke verklaring betiteld als een “pestkop”, zonder dat daar overigens concrete acties op volgen.

De ministers kwamen voor het eerst in lange tijd weer fysiek bijeen. Na afloop zeiden ze dat Rusland probeert de democratie te ondermijnen en Oekraïne bedreigt, door de Russische militaire inzet in het oosten van Oekraïne en de annexatie van de Krim in 2014.

Ook veroordelen de ministers de inzet van desinformatie en cyberaanvallen door de Russen. Verder wordt gerefereerd aan de inperking van de oppositie, waarbij ook de gevangen oppositieleider Navalny wordt genoemd.

Pestgedrag door China

China is schuldig aan mensenrechtenschendingen en het misbruiken van zijn economische macht om andere landen “te pesten”, zeggen ze in een verklaring van ruim 12.000 woorden. Daarin wordt ook kritiek geuit op de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang, en op de groeiende invloed van Peking op Hongkong, de voormalige Britse kroonkolonie die de afgelopen jaren steeds meer democratische verworvenheden heeft verloren.

“We roepen China en de regering van Hongkong op een einde te maken aan de gerichte strijd tegen rechten en vrijheden, en tegen democratische waarden”, zeggen de G7-ministers, die ook vinden dat Taiwan moet kunnen deelnemen aan sessies van de Wereldgezondheidsorganisaties.

2021-05-05 21:40:25

Aangeboden door: nos.nl