De versoepelingen zijn omgeven door grote onzekerheid, benadrukken de bewindslieden zelf ook voortdurend. Of ze doorgaan, hangt volgens hen in belangrijke mate af van het aantal ziekenhuisopnames, vaccinleveringen, gezette prikken en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten.

De bewindslieden waren dit weekend positiever gestemd, omdat de ziekenhuisbezetting al een paar weken niet meer toeneemt. Het kabinet gaf in het openingsplan al aan dat de eerste versoepelingen alleen kunnen doorgaan “als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt”.

Voorwaarden benadrukken

Danielle Timmermans, hoogleraar Risicocommunicatie en Volksgezondheid aan het Amsterdam UMC, vindt dat er de voorgaande weken wel wat sprake was van ‘gezwabber’, maar dat het sinds dit weekend de goede kant opgaat. “In feite doet het kabinet nu wat het eerder beloofde in het stappenplan, namelijk reageren op de cijfers.”

Als de overheid dat blijft doen, ontstaat een consistenter beeld, vindt ze. “Dat kan een deel van de onzekerheid wegnemen. En met het benadrukken dat sommige versoepelingen alleen met voorwaarden kunnen doorgaan, geven ze het signaal af dat we alert moeten blijven.”

‘Draai boodschap om’

Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA, vindt dat het kabinet de boodschap moet omdraaien: ‘eerst moeten de cijfers omlaag, dan pas versoepelingen’ in plaats van ‘er komen versoepelingen aan, mits de cijfers dalen’. “Mensen horen namelijk het tweede deel van het verhaal niet meer, die onthouden de voorwaarden niet. Ze horen wat ze willen horen: versoepelingen.”

Hij is daarom verklaard tegenstander van het noemen van data. “Dat zeg ik al maanden. Je doet een belofte waarvan je niet weet of je die kunt nakomen. Als je een datum noemt, moet je hem ook waarmaken. Anders zijn mensen extra teleurgesteld.”

Timmermans benadrukt het belang van goede communicatie over die data. “Als dat niet goed gebeurt, kunnen mensen ze gebruiken als ankerpunt. Het is belangrijk dat er wat meer nadruk komt op het voorwaardelijke van de versoepelingen.”

2021-04-20 15:05:48

Aangeboden door: nos.nl