Staatssecretaris Van Veldhoven en minister van Nieuwenhuizen stelden een maand later dat er geen gevaar was voor het milieu en de leefomgeving. Ze kondigden wel een extra onderzoek aan, waarvan het resultaat nu is bekendgemaakt.

Schoonste klasse

Arcadis concludeert dat de toepassing van granuliet in het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas, veilig is, schrijft Van Veldhoven. “Er zijn geen negatieve effecten voor mens en milieu in de eindsituatie of tijdens de uitvoering. De milieu-hygiënische kwaliteit is constant en het voldoet aan de schoonste klasse die in Nederland aan grond wordt toegekend.”

Er is ook geen acrylamide aangetroffen. Bij de productie van granuliet wordt dit toegevoegd om deeltjes aan elkaar te binden. “Bij afbraak van polyacrylamide zou theoretisch acrylamide kunnen vrijkomen. Dat is hier niet het geval”, schrijft Van Veldhoven.

De uitzending van Zembla veroorzaakte onrust. De gemeente West Maas en Waal waarin Dreumel ligt, spande een proces aan. Het storten werd stopgezet in afwachting van het resultaat van het Arcadis-onderzoek. Er was toen al bijna 8 ton gestort.

Deels-onzorgvuldig

De Raad voor de Journalistiek beoordeelde de Zembla-uitzending als “deels onzorgvuldig”. De berichtgeving zou eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus zijn geweest.

BNNVARA was het totaal niet met uitspraak eens. Volgens de omroep bevestigde de uitspraak dat de raad onvoldoende is toegerust om onderzoeksjournalistieke producties te beoordelen.

2021-04-16 16:32:18

Aangeboden door: nos.nl