Om te zoeken naar gebieden waar meer duurzame energie kan worden opgewekt, is Nederland bij het Klimaatakkoord van 2019 in dertig energieregio’s opgedeeld, de Regionale Energie Strategieën. Die hebben nu hun eerste definitieve plan ingeleverd, maar de komende jaren worden die nog herzien: in 2023 moet alle regio’s een RES 2.0 af hebben.

Het is de bedoeling dat in 2030 alle RES’en samen 35 terawattuur aan groene stroom zullen opwekken. Daarnaast zal de grootste hoeveelheid duurzame elektriciteit tegen die tijd van windmolens op zee komen.

2021-07-01 18:11:33

Aangeboden door: nos.nl