Burgers gedragen zich steeds agressiever als ze contact hebben met medewerkers van de Belastingdienst. Dat zeggen vier vakbonden en het beeld wordt herkend door de fiscus. Het gaat onder meer om scheldpartijen aan de Belastingtelefoon.

Exacte cijfers over hoe vaak het voorkomt zijn er niet. Het gaat om ervaringen die medewerkers met de bonden en met de Belastingdienst delen. Ze zeggen dat door al het nieuws over de kinderopvangtoeslagaffaire het gedrag van mensen tegenover de dienst is veranderd. De fouten werden gemaakt bij de afdeling toeslagen, maar medewerkers binnen de hele organisatie worden erop aangesproken.

“Het resulteert in veel ‘vooringenomenheid’ bij de burger”, zegt een van de medewerkers tegen de vakbonden NCF, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF. “In elke zaak waar de Belastingdienst een ander standpunt heeft dan de belastingplichtige, wordt al snel teruggegrepen op de toeslagaffaire en wordt de behandelend invorderaar persoonlijk aangesproken op zijn of haar handelen.”

Vertrouwen weggezakt

Een andere medewerker werkt bij de Belastingtelefoon. “Ik heb de wijze waarop collega’s aan de telefoon worden benaderd en negatief bejegend de afgelopen jaren zienderogen zijn verruwen. Het vertrouwen bij veel burgers en bedrijven is ver weggezakt.”

“Natuurlijk is er vreselijk veel fout gegaan, maar het moet een keer ophouden”, zegt Mieke van Vliet van FNV Overheid. “Nu komt het normale werk, het heffen en innen, onder druk te staan.”

Fraude-onderzoek

Volgens de bonden worden er minder fraudezaken onderzocht, uit angst om van racisme beschuldigd te worden. De Belastingdienst herkent dit niet. Een woordvoerder zegt dat er wel extra kritisch gekeken wordt naar het gebruik van persoonsgegevens, zoals nationaliteit, bij het zoeken naar fraude.

De bonden zeggen dat er rust moet komen. De Tweede Kamer zou daarbij moeten helpen door ambtenaren en bewindslieden vertrouwen en tijd te geven om problemen op te lossen.

2021-04-16 10:52:13

Aangeboden door: nos.nl