Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt, de vaccinatiegraad stijgt. Begin juli kunnen alle volwassen Nederlanders hun eerste prik gehad hebben. De infecties zullen dan nog verder dalen.

Virus weg, samenleving open, terug naar het oude normaal? “De acute druk op de zorg daalt”, zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. “Maar dat betekent niet dat de bestrijding met vakantie kan. Er zijn nog wat onzekerheden.” Nu al moet er een plan komen voor de volgende periode, vindt hij.

De vaccins werken immers goed tegen ernstige uitkomsten van een infectie, zoals overlijden en ziekenhuisopnames, maar ze voorkomen nooit honderd procent van de besmettingen. En dan kunnen er ook nog virusvarianten ontstaan die minder gevoelig zijn voor de huidige vaccins. Hoe houden we dus zicht op het virus en de pandemie onder controle?

1. Monitoring

Epidemioloog Alma Tostmann denkt dat de huidige teststrategie ook in het najaar nog wel blijft gelden. “Mensen die verkoudheidsklachten hebben moeten zich laten testen, ook als ze al gevaccineerd zijn.” Die tests moeten de vinger aan de pols houden voor wat betreft het aantal infecties.

“Maar er moet vooral ook voldoende sequencing plaatsvinden,” zegt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede. Dat is het in kaart brengen van het genetisch materiaal van het virus. Dat gebeurt met steekproeven. Op die manier weet je of er een nieuwe variant opduikt en hoe vaak die voorkomt.

Is het aantal besmettingen op een gegeven moment heel laag geworden, dan kun je de capaciteit van de GGD’s afbouwen, zegt Amrish Baidjoe. “En er moeten nu plannen gemaakt worden hoe je heel snel kunt opschalen, als het aantal infecties oploopt. Een sterk kernteam van de GGD moet in stand blijven.”

2021-05-23 13:09:39

Aangeboden door: nos.nl