Twee medewerkers van een Nederlands bedrijf zijn de dupe geworden van een melding die ze intern hebben gedaan van een misstand. Tot die conclusie komt het Huis voor Klokkenluiders, de instantie waar mensen terechtkunnen die een misstand willen aangeven of die klagen over hun behandeling.

In dit geval gaat het om twee werknemers van een Nederlands bedrijf dat onderdeel is van een internationaal concern. Een projectleider en een collega uitten bij de interne ombudsman van het bedrijf het vermoeden dat er wettelijke regels waren geschonden bij de aanbesteding van de bouw van een nieuwe installatie in een Europese stad. Met het project waren honderden miljoenen euro’s gemoeid.

Geen ontslag, toch thuis

Het project ging uiteindelijk niet door, de onderneming verklaarde beide werknemers boventallig en vroeg het UWV om hen te ontslaan. Het UWV gaf die niet, maar het lukte niet om een passende functie voor de twee te vinden, waardoor ze toch thuis kwamen te zitten.

Het Huis voor Klokkenluiders heeft niet onderzocht of bij de aanbesteding inderdaad wettelijke regels zijn overtreden. Maar volgens het Huis was er wel een terecht vermoeden van een misstand en hebben de twee hiervan correct melding gedaan. Die is door het bedrijf “traag, gebrekkig en niet transparant” afgehandeld.

Volgens het onderzoek zijn het boventallig verklaren en het ontslagverzoek een direct gevolg van de melding door de werknemers. Inmiddels zijn de verhoudingen zo verslechterd dat de acties en reacties van beide kanten verhard zijn, zegt het Huis.

De onderzoekers noemen in het rapport geen namen, dus ook niet van de werkgever, maar volgens NRC gaat het om Vattenfall, de eigenaar van Nuon.

2020-02-18 13:48:22

Aangeboden door: nos.nl