In de onderhandelingen over de pensioenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst los te laten. De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst de pensioenen uit keren.

Vorig jaar juni sloten werkgevers, werknemers en kabinet een akkoord over de pensioenen. Daarin staat onder meer dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt en dat de pensioenen flexibeler worden. De onderhandelingen om het akkoord uit te werken duren inmiddels al maanden.

Technische verkenningen

De Telegraaf meldt dat de onderhandelaars aansturen op een uitruil: minister Koolmees zou bereid zijn de rekenrente af te schaffen en de vakbonden zouden op hun beurt pensioenzekerheden willen opgeven. Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt dat daarnaar wordt gekeken.

Volgens het departement worden bij de uitwerking van het pensioenakkoord “technische verkenningen in diverse denkrichtingen” uitgevoerd en spelen in een van die denkrichtingen “pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol”.

Pensioenakkoord blijft uitgangspunt

Het ministerie benadrukt dat de uitwerking van het nieuwe pensioencontract binnen de uitgangspunten van het pensioenakkoord moet blijven. Het nieuwe contract moet toekomstbestendig zijn en ook draagvlak hebben bij alle betrokken partijen, voegt Sociale Zaken eraan toe. Als de genoemde ‘denkrichting’ werkelijkheid wordt, betekent dat in de praktijk dat pensioenen makkelijker kunnen stijgen of dalen.

De rekenrente is al jaren onderwerp van gesprek. Verschillende partijen in de Tweede Kamer vinden dat die kunstmatig laag wordt gehouden, waardoor pensioenfondsen ten onrechte moeten korten.

2020-02-26 10:38:30

Aangeboden door: nos.nl