Broekers-Knol schreef in november aan de Kamer dat de IND vorig jaar al 5,5 miljoen euro aan deze vergoedingen kwijt was. Voor dit jaar verwachtte ze 17 miljoen euro uit te keren aan asielzoekers die te lang op het oordeel van de IND wachten. De staatssecretaris kondigde toen al een extern onderzoek aan naar de oplopende wachttijden.

Miljoen per week erbij

Uit een interne nota en een ongepubliceerde rapportage maakt NRC op dat de problemen veel groter zijn. Zo staat in de stukken dat de “dwangsomverplichting bij de IND met 1 miljoen euro per week oploopt”.

Daardoor zou het ministerie van Justitie en Veiligheid inmiddels dus rekenen op een kostenpost van 70 miljoen euro voor dit jaar. Volgens NRC circuleren op het ministerie inmiddels ook bedragen van meer dan 100 miljoen euro. In een interne notitie aan Broekers-Knol zou staan dat er op korte termijn “zeer beperkt mogelijkheden zijn om de uit te betalen dwangsommen te beperken”.

De oplopende wachttijden zijn extra opvallend omdat het aantal asielaanvragen afgelopen jaar licht is gedaald van 30.380 naar 29.435 en er ook geen onverwachte pieken waren.

Ongelukkige maatregelen

In de interne stukken staat volgens de krant ook dat er op het ministerie weinig vertrouwen is in de maatregelen die Broekers-Knol in november aankondigde, zoals andere werkwijzes en ingrepen om het personeelstekort op te lossen. “Al de voorgestelde maatregelen moeten gezien worden als noodmaatregelen, zijn ongelukkig en vergen tijd voordat zij geïmplementeerd zijn of uitvoerbaar zijn gemaakt”, schreef een adviseur twee weken geleden aan de staatssecretaris.

Broekers-Knol noemt de oplopende dwangsommen in een reactie aan NRC “een ernstige situatie”. Ze belooft deze week de Tweede Kamer te informeren over maatregelen om de wachttijden bij de IND onder controle te krijgen.

2020-03-02 01:55:57

Aangeboden door: nos.nl