Informateur Tjeenk Willink heeft koning Willem-Alexander verslag uitgebracht van de stand van zaken in de kabinetsformatie. De twee spraken met elkaar op paleis Huis ten Bosch. Over het verloop van het gesprek is niets bekendgemaakt.

Tjeenk Willink onderzoekt sinds 6 april in opdracht van de Tweede Kamer of er genoeg vertrouwen is bij de partijen om uit de impasse in de formatie van een nieuw kabinet te komen. Die impasse ontstond nadat de Kamer een motie van afkeuring tegen VVD-leider Rutte had aangenomen vanwege de manier waarop hij in de formatie over CDA-Kamerlid Omtzigt had gepraat.

Tjeenk Willink heeft twee keer met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer gepraat. Welke kant het opgaat, is nog niet duidelijk.

Akkoord op hoofdlijnen

De informateur zelf heeft gepleit voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hij wil dat er eerst overeenstemming komt over welke vier of vrij grote onderwerpen met voorrang moeten worden aangepakt. Het is de bedoeling dat de informateur volgende week verslag uitbrengt aan de Kamer.

Sinds 2012 heeft het staatshoofd niet meer de regie in de formatie, maar worden (in-)formateurs benoemd door de Kamer. De koning wordt wel van tijd tot tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

2021-04-23 14:22:58

Aangeboden door: nos.nl