Een klein deel van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt met “asociaal en crimineel gedrag” zorgwekkende situaties in en rond asielzoekerscentra. De normale azc’s zijn onvoldoende in staat om deze problemen te verhelpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek.

Deze groep mensen kampt vaak met verslaving of psychische problemen. De meeste medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben niet de bevoegdheid of opleiding voor de juiste begeleiding voor deze groep. Volgens de inspectie leidt dit tot een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers, en ontstaan er moeilijke leefsituaties voor de andere asielzoekers en omwonenden.

De groep kan vaak niet direct terecht in de speciale locatie voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen. Daar zijn bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaren aanwezig die fysiek mogen ingrijpen.

Verschillende nationaliteiten

In Nederland worden ongeveer 27.500 asielzoekers opgevangen. De overlast wordt veroorzaakt door een groep van ongeveer 350 mensen. Die hebben verschillende nationaliteiten, maar zijn vooral afkomstig uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. Volgens de inspectie is hun kans om in Nederland te mogen blijven minimaal, omdat ze in het land van herkomst niet worden vervolgd vanwege politieke of religieuze redenen.

De inspectie komt met aanbevelingen om de zorg voor de overlastgevers te verbeteren. Ook moeten er volgens de inspectie meer mogelijkheden komen om strafrechtelijk in te grijpen, door bijvoorbeeld binnen de Europese Unie strafrechtelijke informatie over overlastgevers te delen.

2021-06-15 12:06:48

Aangeboden door: nos.nl