De kledingindustrie wordt over twee jaar verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. De kosten daarvan zijn ook voor rekening van de sector, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer.

Nu zijn de gemeenten nog verantwoordelijk voor de inzameling. Als dat overgeheveld wordt naar de kledingproducenten geeft dat een financiële prikkel om kleding van hogere kwaliteit te maken, denkt de staatssecretaris. Alle bedrijven zijn verplicht om eraan mee te werken, ook webwinkels.

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050, zonder textielafval. Het moet gewoon worden om een te klein geworden of kapotte spijkerbroek in te leveren, zodat er een nieuwe van gemaakt kan worden. In 2030 moet kleding voor de helft bestaan uit hergebruikt of duurzaam materiaal.

Arbeidsomstandigheden

Nu is de textielindustrie nog een van de vervuilendste industrieën ter wereld. De uitstoot van CO2 is met 1,2 miljard ton per jaar hoger dan die van de hele internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Ook zijn de arbeidsomstandigheden vaak slecht.

De brancheorganisaties hebben zelf een voorstel ingediend voor een inzamelings- en recyclingsysteem voor textiel. De komende tijd wordt dat plan verder uitgewerkt. Dan moet ook duidelijk worden welke gevolgen het heeft voor de prijs van kleding.

Het zou kunnen dat er inzamelingbakken in kledingwinkels komen, maar volgens Van Veldhoven kunnen ketens als De Bijenkorf, H&M of Zara ook afspraken maken met gemeentes, zodat de inzameling in de praktijk blijft zoals die is: via bakken op straat.

2021-05-20 17:55:17

Aangeboden door: nos.nl