De coronacrisis heeft een flink gat geslagen in het aantal arbeidsplaatsen in de reisbranche. Dat blijkt uit onderzoek van Reiswerk, het kennisplatform voor de reisbranche dat de werkgelegenheid in de sector ieder jaar in kaart brengt.

Bijna een kwart van de banen is in 2020 verloren gegaan. Reiswerk spreekt van een kaalslag.

Tijdelijk contract

Van de ondervraagde reisorganisaties met meer dan tien werknemers heeft 90 procent aangegeven mensen te hebben ontslagen. Vooral mensen met een tijdelijk contract en jonge werknemers werden hiervan de dupe. De advies- en verkoopafdelingen zijn het hardst getroffen.

Bijna de helft van de jonge medewerkers (onder de 25 jaar) verloor zijn of haar baan. De instroom van nieuwe medewerkers is ook fors gedaald, met 55 procent.

Faillissement D-reizen

De cijfers gaan over 2020, dus de gevolgen van het faillissement van D-reizen, met 1150 medewerkers, zijn hier nog niet in verwerkt. Volgens Reiswerk was het banenverlies, als de gevreesde ontslaggolf door de ondergang van D-reizen wél was meegerekend, niet uitgekomen op bijna een kwart, maar op een derde van alle banen in de sector.

Daarnaast houdt de helft van de reisorganisaties dit jaar rekening met een ontslagronde en een derde met opheffing of faillissement.

2021-04-08 06:00:21

Aangeboden door: nos.nl