Het kabinet wil 125 miljoen euro in een ‘natuurbank’ stoppen om natuurschade te compenseren die voortkomt uit projecten die vanwege hun grote openbare belang moeten doorgaan. Minister Schouten schrijft dat aan de Tweede Kamer in een brief over de stikstofaanpak van het kabinet.

Schouten noemt als voorbeelden projecten van het Rijk op het gebied van defensie en van waterschappen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het idee is dat belangrijke projecten toch kunnen doorgaan, ondanks de schade aan de natuur. Natuur met geld uit de natuurbank, een soort fonds, kan worden gebruikt als compensatie voor de nadelige effecten.

Het kabinet werkt de maatregel de komende tijd uit. Dat gebeurt in overleg met onder meer de provincies. Volgens Schouten is het de de bedoeling dat er altijd meer wordt gecompenseerd dan strikt noodzakelijk is op grond van de mogelijk nadelige gevolgen van een project.

Behalve de 125 miljoen voor de natuurbank trekt het kabinet zo’n zelfde bedrag uit voor natuurherstel door organisaties die gebieden beheren. Het totale bedrag van 250 miljoen was vorig jaar al gereserveerd.

Schouten komt met haar brief op de dag dat boeren opnieuw protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

2020-02-19 11:32:36

Aangeboden door: nos.nl