De kwestie over wat in het kabinet besproken is over de toeslagaffaire en over Omtzigt ligt in Den Haag extra gevoelig, omdat er ook een link is met de lopende kabinetsformatie: daarin gaat het vaak over de bestuursstijl en vertrouwen in de politiek.

De toeslagaffaire leidde in januari tot de val van het kabinet en in het begin van de formatie was op een foto een papier te zien van de toenmalige verkenners met de passage ‘positie Omtzigt, functie elders’.

Toen bleek dat die notitie was gemaakt naar aanleiding van een opmerking van VVD-leider Rutte, leidde dat tot een verhitte discussie in de Kamer en een motie van afkeuring tegen Rutte. Veel partijen hebben geen vertrouwen meer in hem als leider van een nieuw kabinet. Gisteren werd bekend dat zo’n twintig CDA-afdelingen zich verzetten tegen deelname aan een kabinet met Rutte. Ze vinden zo’n toetreding “ongeloofwaardig” en “geen optie”.

Verslag Tjeenk Willink

Informateur Tjeenk Willink heeft de afgelopen tijd twee keer met alle fractievoorzitters gepraat over wat er nu moet gebeuren. Het is de bedoeling dat hij volgende week verslag uitbrengt aan de Tweede Kamer.

De informateur moest onderzoeken of er “voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden”. Door de nieuwe commotie over de Toeslagaffaire en het debat dat daar volgende week over wordt gehouden, is het niet uitgesloten dat Tjeenk Willink wacht met zijn verslag.

2021-04-23 16:21:39

Aangeboden door: nos.nl