De Tweede Kamer praat sinds vanochtend over de verkiezing van een nieuwe vooritter. Kamerleden van alle fracties konden vragen stellen aan de drie kandidaten, huidig voorzitter Arib (PvdA) en haar concurrenten Bergkamp (D66) en Bosma (PVV). Bijna alle Kamerleden wezen erop dat de informatie van het kabinet aan de Kamer moet worden verbeterd en dat er meer dualisme moet komen. Daarbij zou met name aandacht moeten worden besteed aan de oppositie.

Arib kreeg de vraag wat haar eigen rol daarin de afgelopen jaren is geweest. SP-woordvoerder Leijten zei ook dat de Kamer als één man moet optreden als individuele leden met een kluitje in het riet worden gestuurd: “Een aanval op één, is een aanval op allen.” Ook benadrukten veel Kamerleden dat er meer aandacht en tijd moet komen voor wetgeving. Zowel PVV als Forum voor Democratie zou het liefst zien dat de voorzitter lid is van een oppositiepartij.

Denk en Bij1 tegen Bosma

Denk-Kamerlid Van Baarle zei dat Bosma geen voorzitter kan worden, omdat hij “stelselmatig mensen met een migratie-achtergrond uitsluit”. Volgens hem kan Bosma niet op een geloofwaardige manier een staatshoofd van een islamitisch land ontvangen. Bij1-leider Simons uitte zich op een soortgelijke manier.

Van Baarle wees er ook op dat de PVV voor het afnemen van het kiesrecht voor mensen met een dubbele nationaliteit is. Ook D66-Kamerlid Sneller benadrukte dat. Op vragen van SP-Kamerlid Leijten antwoordde PVV-woordvoerder Markuszower dat Bosma als voorzitter geen PVV-standpunten zal innemen, maar dat hij de mening van de Kamer als geheel zal verwoorden. Markuszower zei ook dat Arib het voorzitterschap “geweldig” heeft gedaan, maar dat de PVV één formeel bezwaar tegen Arib heeft: haar dubbele nationaliteit.

Formatie

Net als zijn partijleider Wilders gisteren leverde Markuszower er kritiek op dat D66-leider Kaag met VVD-voorman Rutte heeft gepraat over de kandidatuur van Bergkamp als voorzitter: “Bergkamp heeft zich pas gekandideerd nadat Kaag en Rutte erover hadden overlegd.” Hij suggereerde dat D66 een gunst van de VVD wilde om zo ook de sfeer in de formatie te verbeteren. Markuszower sprak van een machinatie die de democratie uitholt.

VVD-woordvoerster De Vries en haar CDA-collega Kuik benadrukten juist dat er geen afspraken zijn gemaakt over het voorzitterschap. Volgens hen is het een individuele keuze en bepalen Kamerleden van VVD en CDA na het debat op wie ze stemmen.

In het debat wilde D66 van Arib weten waarom ze de geschikte persoon is om de leiding te geven aan de verhuizing van de Kamer, hoewel ze zich daar eerder tegen heeft verzet.

Vanaf 13.55 uur antwoorden de kandidaten de Kamer. Daarna wordt er gestemd (mogelijk in verschillende rondes).

2021-04-07 13:08:02

Aangeboden door: nos.nl