Lhbti+-leerlingen zijn vaker doelwit van pesterijen door leraren en ander schoolpersoneel dan hetero-leerlingen. Ook worden ze vaker lastiggevallen op plekken waar geen toezicht is, zoals toiletten, kleedkamers, parkeergarages of thuis. Verder voelen deze leerlingen zich minder vrij om dit soort incidenten te melden aan leraren of ouders en zijn ze eerder geneigd om naar de politie of bijvoorbeeld de conciërge te stappen.

Dat zijn de uitkomsten van een groot onderzoek onder bijna 30.000 leerlingen, gemiddeld 14 jaar oud, van 136 middelbare scholen in Nederland. Zij hebben anoniem een enquête ingevuld. Een op de zes valt op hetzelfde geslacht of voelt zich niet thuis in het eigen lichaam.

Van de heterojongeren zegt 13 procent te worden gepest. Onder lhbti+’ers is dat ongeveer een kwart tot een derde. Van de gepeste jongeren zegt 14 procent van de hetero’s dat het pestgedrag van leraren komt, tegenover 24 procent van de lhbti+-leerlingen.

Meer acceptatie, maar ook meer polarisatie

De resultaten zijn al in juni door onderzoekers Tessa Kaufman (Universiteit Utrecht) en Laura Baams (Rijksuniversiteit Groningen) gepubliceerd in het vakblad Journal of Adolescent Health, maar ze worden vandaag pas breder naar buiten gebracht, schrijft Trouw.

De data zijn verzameld tussen 2016 en 2018, maar Kaufman spreekt in de krant het vermoeden uit dat de onderzoeksgegevens niet zijn verouderd, ook al wordt er nu meer en anders over gender gesproken. “Door het genderdebat is er aan de ene kant meer acceptatie, maar ook meer polarisatie. Dus ik denk niet dat dit probleem ondertussen al is opgelost.”

Onhandige opmerkingen

Ook valt op dat ouders en leraren minder vaak iets doen met de klachten van lhbti+-leerlingen over pesten of lastigvallen dan met die van hetero-jongeren. Een verklaring daarvoor hebben de onderzoekers op basis van deze kwantitatieve gegevens niet.

Kaufman denkt dat er bij de oudere generatie leraren minder begrip kan zijn voor lhbti+’ers. Dat zou kunnen leiden tot pestgedrag, of op zijn minst gedrag dat door leerlingen zo wordt ervaren.

Het pesten loopt uiteen van onhandige opmerkingen (“Ik geef jou maar een roze mapje dan”) tot fysiek geweld. Dat laatste komt vaker voor bij ander schoolpersoneel dan bij leraren.

Volgens Kaufman is het belangrijk om de omstandigheden waaronder jongeren worden gepest of lastiggevallen nader te onderzoeken, omdat dat handvatten kan opleveren om pesten tegen te gaan. De uitkomsten zijn ook aanleiding om te kijken naar hoe er meer aandacht kan zijn voor leraren in anti-pestprogramma’s op scholen, zeggen de onderzoekers.

2021-09-16 09:12:45

Aangeboden door: nos.nl