(Ex-)militairen hebben mogelijk gezondheidsproblemen gekregen door burnpits tijdens buitenlandse missies, maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU), die een literatuurstudie deden in opdracht van het ministerie van Defensie.

Burnpits zijn kuilen waarin afval wordt verbrand. Daarbij komen “fijnstof, verbrandingsgassen en/of andere verbrandingsproducten” vrij, met mogelijk “risicovolle, ongezonde concentraties”, stellen de onderzoekers van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) van de UU.

Er is te weinig bekend over de blootstelling aan de burnpits. De gevolgen worden onder meer bepaald door de afstand tot zo’n kuil, de windrichting en hoe vaak en hoe lang militairen waren blootgesteld, stellen de onderzoekers. De literatuurstudie naar zestien bestaande studies heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd.

Schadevergoeding

In 2019 dachten tientallen militairen dat ze tijdens hun uitzending in Afghanistan kanker hadden gekregen door het brandende afval. Daarop werd een meldpunt ingesteld, waar binnen twee weken 110 bezorgde militairen zich meldden.

Defensie zegt al jaren geen burnpits meer te gebruiken. “Als iemand denkt klachten te hebben door het werk, dan wordt dit per individu beoordeeld”, meldt het ministerie. “Als het onderzoek uitwijst dat gezondheidsschade kan zijn veroorzaakt door een burnpit, dan kan iemand een beroep doen op de regeling ‘volledige schadevergoeding’.”

2021-05-11 17:44:14

Aangeboden door: nos.nl