SER-voorzitter Mariëtte Hamer wordt morgen vrijwel zeker benoemd tot nieuwe informateur. Ingewijden bevestigen dat de oud-fractievoorzitter van de PvdA de kabinetsformatie verder moet gaan helpen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van de huidige informateur, Herman Tjeenk Willink. Die constateerde dat er voldoende steun is voor verdere gesprekken over de vorming van een meerderheidskabinet.

De 62-jarige Hamer is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, waarin werkgevers, vakbonden en de overheid samenwerken. Het is een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet.

2021-05-11 17:44:51

Aangeboden door: nos.nl